Venemaa Vorkuta linna meer Igor pektor tegi leskutse legaliseerida prostitutsioon, et videlda kasvava rmuslusega.

Linnapea snul annaks see vimaluse meestel oma aega teistmoodi veeta, kui rassistlike rnnakute peale raisata.

"Prostitutsiooni legaliseerimine annaks meestele vimaluse seadust rikkumata oma seksuaalsed emotsioonid maandada teenuse korras, selle asemel, et keskenduda ksenofoobiale ja ekstremismile," selgitas pektor.

htlasi saaks prostituudis siis riigi kaitse alla ning tulevikus pensioni.