Rootsis sdistatakse meespetajat oma pilase seksuaalses rakasutamises. Videtavalt palus pedagoog 18-aastaselt poisilt suuseksi vastutasuks paremate hinnete saamise eest.

Intsident leidis aset kaks aastat tagasi, kuid praegu proovitakse kohtus sellele lahendus leida.

petaja lkkab kik sdistused tagasi.

"Usun pilase viteid," kinnitas sdistaja lehele se Schoulz OP.

pilasel on aastatetagusest juhtumist alles ka tekstisnumid ja lindistatud vestlus, milles petaja poisilt minetti soovib.

Need juhtumid pole harvad, kus perverdist petajad lapsi seksuaalselt ahistavad.

Detsembrikuus judis pressi uudis, kus USA Florida osariigi matemaatikapetaja lubas oma 16-aastasele pilasele panna hea hinde, juhul kui tdruk teeb talle kooli WC-s suuseksi.