Selle aasta alguses karmistus Saksa sotsiaalabiseadus ning ndsest peavad ttud vastu vtma kskik millise tpakkumise, kuid kuna hiljuti legaliseeriti ka prostitutsioon, on prostituudi amet vrdne niteks petaja ametiga.

Saksamaa sotsiaalreformide kohaselt peavad kik alla 55-aastased naised, kes on olnud tta rohkem kui aasta, vtma vastu esimese neile pakutava tkoha, isegi kui see on bordellis, vahendab The Telegraph.

Sellest keeldudes kaotavadki nad oma ttu abiraha.

Prostitutsioon legaliseeriti Saksamaal kaks aastat tagasi ning seaduse silmis on see vrdvrne kskik millise teise tga.

Keeruliseks teeb olukorra veel asjaolu, et bordellide omanikel on vaba juurdeps totsijate andmebaasidele.

Teiselt poolt keelavad Saksa seadused inimest sundida oma keha mma, kuid seadus reguleerib sutenride ja bordellipidajate, mitte tbrside tegevust.

ksikuid juhtumeid, kus tbrs on pakkunud totsijale td bordellis, on juba ette tulnud.

Eriti on see seadusemuudatus rritanud naisorganisatsioone.

Saksamaal judis ttuse protsent oma viimase aja krgeima tasemeni jaanuaris, praegu on seal 5 miljonit ttut.